Search for:
  • Home/
  • Tag: ufa134เกม ร้องไห้ -บอล ชาย โอลิมปิก

กิตติรัตน์ อดีต รมว.คลัง ตอบ 2 คำถาม เงินดิจิทัล 10,000 บาท

นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ซึ่งเป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง โพสต์เฟซบุ๊ก ถึงเง… [...]