Search for:
  • Home/
  • Tag: เว็บสล็อต 789 เว็บสล็อต

ปรับตัวสู้ภัยแล้ง อิรักเปลี่ยนทะเลทรายให้กลายเป็นไร่ข้าว

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา อิรักประสบปัญหาภัยแล้ง ที่ทำให้แม่น้ำสายหลักในประเทศมีปริมาณน้ำลดลง รัฐบาลจึง… [...]